دکتر محمد حسن آسایش

دکتر محمد حسن آسایش

تخصص : متخصص خانواده درمانی، زوج درمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عضو سازمان نظام روانشناسی

حل اختلاف زناشویی و حل تعارضات با خانواده همسر
مهارت های شناخت همسر و مشاوره پیش از ازدواج