دکتر بهناز عباسی راد

دکتر بهناز عباسی راد

دکترای تخصصی روانشناسی
روان تحلیلگر پویشی و دارای پروانه نظام روانشناسی
زوج درمانگر ، درمان فردی

رزرو وقت مشاوره

موقعیت مکانی
مشاور
خدمات
خدمات جانبی سرویس
تاریخ و زمان
اطلاعات تکراری
تکمیل اطلاعات
بازنگری نهایی
تایید
0
ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
از درخواست شما ممنونیم!
شماره تایید شما :
افزودن به تقویم iCAL