دکتر الهه گلپاشا

دکتر الهه گلپاشا

تخصص : مشاور و روانشناس کودک و نوجوان ، دکترای تخصصی مشاوره و عضو سازمان نظام روانشناسی

تشخیص و درمان تخصصی مسائل روانی و هیجانی کودک و نوجوان
بررسی رابطه والد – فرزند و مسائل ارتباطی
مشاوره والدین و آموزش شیوه های فرزند پروری